Kapitola 80. – Bývalá manželka Jeho Výsosti… přichází

Ten, kdo právě prošel, to byl ten skromný a šlechetný muž, který s Mo Ranem sdílel obydlí v Prameni broskvových květů, Ye Wangxi.

Měl na sobě modrý plášť ozdobený jeřáby a ornamenty sekty Rufeng vyšitými stříbrnou hedvábnou nití, vlasy měl svázané tmavomodrou stuhou a u pasu měl stříbrný váček na parfémy s výšivkou bájného zvířete s perlou v tlamě. Snad to bylo tím, že na sobě neměl žádnou zbroj, takže i jeho čelo zářilo udatností, obklopovala ho spíše atmosféra elegance.

Přišel ho pozdravit jeden ze správců Xuanyuanova pavilónu, sklopil oči a uklonil se: „Nesmrtelný pane Ye.“

Ye Wangxi mu pokynul a řekl: „Přišel jsem jménem svého přísežného otce učinit jistou nabídku. Pan správce mi snad poradí, kam se vydat.“

Hlavní správce si byl vědom příjezdu nesmrtelného pána a pro sektu Rufeng byla připravena lóže. Prosím pane, zavedu vás tam.

Ye Wangxi v čele asi deseti žáků sekty Rufeng stoupal po schodišti a nechal síň s davem lidí se zakrytými tvářemi, ať si mezi sebou šeptají.

Kdo je ten nesmrtelný pán? Nikdy předtím jsem ho neviděl …“

Určitě bude nějaký důvod, proč jste ho ještě nikdy neviděli, pomyslel si Mo Ran, ale i jeho se zmocnila zvědavost, když sledoval, jak Ye Wanxiho záda mizí za rohem a obrátil se na Chu Wanninga.

Mistře, vy jste dříve byl v sektě Rufeng, znáte toho nesmrtelného pána Ye?“

Ne.“ Chu Wanning se zamračil. „Ale zdá se mi nějaký povědomý…“

Odmlčel se, zavřel oči a přemýšlel, pak zavrtěl hlavou: „Nemohu si vzpomenout.“

Mo Ran se podrbal na hlavě.

Tenhle nesmrtelný pán Ye byl v Pramenu broskvových květu ubytovaný na stejném místě jako já. Je dost zdatný. Teď je tu za sektu Rufeng, aby něco koupil. Hádám, že jeho postavení v sektě nemůže být nízké, ale mistr ho nezná?“

Sekta Rufeng má na dvaasedmdesát opevněných měst a její členové jsou rozptýlení široko daleko. Nerad cestuji sem a tam, ani jsem se nepídil po jejich vnitřních záležitostech, takže na tom, že ho neznám, není nic zvláštního.“

Ti dva spolu právě hovořili, když se v lóži vyhrazené sektě Rufeng rozsvítilo jasné žluté světlo svící, takže nebylo pochyb, že Ye Wangxi a jeho doprovod už dorazil a že už obsadili svá místa. Nejvyšší patro Xuanyuanova pavilónu bylo vyhrazeno těm největším sektám a obyčejně bylo využívané jen zřídka. Zástup dole zíral nahoru a všichni si říkali, jaká je to vzácná událost.

Teď, když přijela i sekta Rufeng, rostlo i očekávání ohledně nadcházející dražby. Po přestávce na čaj se stupínek ve tvaru bílého lotosového květu z nefritu rozzářil a ze stropu Xuanyuanova pavilónu se spustil pruh lesklého rudého saténu. Líbezné děvčátko ve věku jedenácti nebo dvanácti let s bosýma nohama, oblečené ve sněhobílém mušelínu uchopilo satén, svezlo se po něm a lehce přistálo na studeném nefritovém stupínku.

Děkuji za strpení, ctění nesmrtelní pánové, jsem druhou správkyní Xuanyuanova pavilónu.“ Chytré a krásné děvčátko se ostýchavě usmálo: „Ctění nesmrtelní pánové kvůli našemu věhlasu přepluli čtyři moře. A Xuanyuanův pavilón se vám přirozeně, jako vždy odmění tím nejvzácnějším a nejlepším zbožím, jaké je vůbec k vidění.“

Mo Ranův sluch byl výborný, takže slyšel, jak dole lidé reptají: „Druhým správcem Xuanyuanova pavilónu je malá holka?“

Hej bratře, ty jsi toho asi ještě moc neviděl. Kolik myslíš, že tý malý holce je?“

Deset? Patnáct? Ale víc, než dvacet jí nebude.“

Hehe, seš pěkně vedle. Je jí už víc než sto, spíš než malá holka bys měl říkat stará babka.“

Bratře Liu, to mě taháš za nos? Jak tý maličký může bejt víc než sto let?“

Tohle je Guyue´ye, nejpřednější léčitelská sekta na světě, je pro něco nemožnýho? Zato může asi nějakej lektvar věčnýho mládí.“

Ty jo.“

Muž, který se tak divil, tady musel být poprvé a když domluvil, začal natahovat krk a oběma rukama žmoulat váček na peníze, zjevně nedočkavý na zázračné léky a magické předměty, které Xuanyuanův pavilón nabídne v dražbě.

Druhá správkyně pavilónu nezklamala; luskla prsty a střed kamenného lotosu se otevřel a vynořil se kulatý podstavec. Na něm leželo pět krabiček potažených brokátem, velkých jako dlaň, všechny byly otevřené a odhalovaly svůj obsah – pilulky, které se leskly jako perly.

Někdo se rozesmál: „To jsou pilulky nutkavé náklonnosti? Co je na nich vzácného?“

To tedy jsou, ale i když první položka nebývá žádný vzácný poklad, přece jen by sem dávat kdejaké pilulky lásky, aby toho bylo víc.“

Druhá správkyně pavilónu slyšela to reptání, ale ani v nejmenším ji to nevyvedlo z míry. Místo toho jen v širokém úsměvu zamhouřila oči a zřetelně a hlasitě pronesla: „Všichni jistě dobře vidíte. Toto skutečně jsou pilulky nutkavé náklonnosti. A všichni dobře víte, že i když je obtížné takové pilulky vyrobit, nejedná se o nic výjimečného. Xuanyuanův pavilón se však své zákazníky nebude urážet obyčejným zbožím.“

To řekla, vzala jednu z krabiček potažených brokátem, podržela ji v ruce, ozvalo se cvaknutí a krabička se zavřela.

Ačkoli tu lidé seděli různě daleko, každý měl před sebou magické zrcadlo, takže mohl vidět všechny podrobnosti. Každý si tak všiml hadí značky na víku krabičky.

Někdo zalapal po dechu: „Mudrc Hanlin?“

Druhá správkyně pavilónu se jen usmála. „Správně. Těchto pět pilulek nutkavé náklonnosti, kdy každá z těchto krabiček pochází od naší sekty, vyrobil mudrc Hanlin. Běžná pilulka nutkavé náklonnosti dokáže zmást srdce, a ten, kdo jí spolkne bude oddaně a zaslepeně milovat, ale její účinek potrvá jen jediný rok, a je velmi snadné na ní vyrobit protijed. Ale těchto pět pilulek…“ Její křehké, štíhlé prsty svíraly krabičku, zatímco vážně vysvětlovala. „U těch je zaručen desetiletý účinek. Protijed neexistuje.“

Cože?“

Nebesa, jak je to možné?“

Schopnosti mudrc Hanlina nahánějí strach…“

Druhá správkyně pavilónu počkala, až rozruch utichne a znovu se usmála: „Aby byly odlišeny od obyčejných pilulek nutkavé náklonnosti, mudrc Hanlin je pojmenoval Pilulky nehynoucí lásky. Stačí zakoupit jedinou pilulku, rozpustit jí ve vodě a přesvědčit váš protějšek, aby ji vypil a my vám zaručujeme, že po dobu deset let, bude váš protějšek oddán pouze vám, bez jakéhokoli přelétání.“

Jedna kultivující se zajíkavě zeptala: „A to se to po užití pilulky opravdu nedá léčit? Když už ho nebudu v těch deseti letech mít ráda, tak mě bude stejně pořád obtěžovat?“

Z davu se ozval smích a druhá správkyně pavilónu se zdvořile usmála: „Vážená dáma mi připomněla, proč si Xuanyuanův pavilón dovoluje všechny znovu upozornit, že účinek Pilulek nehynoucí lásky nelze potlačit žádným jiným prostředkem a dokud neuběhne deset let, je nemožné takové pouto přerušit. Pokud se jedná o případ neopětované lásky, zásadně nedoporučujeme pilulku užít.“

S tím začala dražba, nabídky jen pršely a cena začala stoupat. Mo Ran viděl že přihazují hlavně kultivující ženy a bezděčně mlasknul jazykem.

To je vážně příšerné.“

To ano. Kupovat si něčí city je nevkusné.“

Když Mo Ran slyšel Chu Wanningovu odpověď, otočil hlavu a s úsměvem se na něj zadíval: „Mistře, budete si muset dávat pozor. Jste tak pohledný, kdo ví, jestli tu není nějaká kultivující z hory Sisheng, která si to koupí a dá vám to do vody, abyste se do ní musel zamilovat. Jste zadaný a nemůžete si začínat s jinou.“

Byl to výsměch a Chu Wanning se měl rozčílit, ale to bylo poprvé v životě, kdy mu Mo Ran řekl, že je pohledný a on se rozzlobit nedokázal. Sevřel rty do tenké studené čáry a nechtěl už dál nic říkat.

Ale když někdo tu pilulku opravdu spolkne, pak se opravdu musí šíleně zamilovat,“ zamumlal Mo Ran, a když viděl, jak rychle se těch pět krabiček prodalo, povzdechl si a zavrtěl hlavou. „Smutné.“

Chu Wanning který už chvíli pozoroval bílou zeď před sebou, tiše řekl: „Pokud toho druhého opravdu milují, jak vůbec mají to srdce pilulku použít. Jsi ještě moc mladý. Některým věcem nemůžeš rozumět.“

Moc mladý? Mo Ran se otočil, a z širokého úsměvu se mu v tváři udělaly dolíčky.

Já tomu nerozumím, ale mistr ano? Poví mi mistr něco o paní mistrové?“

Dej už sakra pokoj!“

Hahahahahaha.“

Zatímco se smál, na lotosovém stupínku předváděli další položku. „Tapírova vonná rosa,“ pronesla stručně druhá správkyně pavilónu. „I toto pochází z alchymistické pece mudrce Hanlina. Je to nejnovější druh lektvaru, který Hanlin připravil. Nejstarší žáci Guyue´ye jej vyzkoušeli, užívá se velmi snadno.“

Kultivující A byl učenec: „Papírová vonná rosa?“

Kultivující B se začal bát: „Upírova vonná rosa?“

Kultivující C byl bojovně naladěn: „Rapírová vonná rosa?“

Chu Wanning se zamyslel, zamrkal svými dlouhými řasami a přelétnul pohledem po pěti porcelánových lahvičkách: „Tapírova vonná rosa… z tapíra, který se živí sny?“

Druhá správkyně pavilónu nehodlala přijít o pozornost a když viděla, jak je shromáždění zmatené, okamžitě začala s úsměvem vysvětlovat: „Náš přípravek nese název Tapírova vonná rosa, protože je vyrobený z krve snového tapíra. Stačí jediná kapka do šálku čaje a účinek potrvá po sedm dní, kdy se vám každou noc bude zdát překrásný sen. To snad pro prosté kultivující nemá valný význam, ale někteří nesmrtelní páni díky účinkům kultivačních metod a zaklínadel často trpí obtěžujícími nočními můrami a jen stěží mohou zakusit pokojný spánek. Pokud takový problém přetrvává, může vést k poruchám qi. Proto je Tapírova vonná rosa tou nejlepší volbou.“

Když do Chu Wanning slyšel, vzpomněl si na ten živý sen, který, i když to nebyla úplně noční můra, v něm vyvolal podivný neklid…

Druhá správkyně pavilónu vychvalovala lektvar, co jí jen síly stačily: „Kromě toho Tapírova vonná rosa způsobuje harmonickou cirkulaci duchovní energie a pomáhá při kultivaci.“

Chu Wanning však neposlouchal a přemýšlel.

Tapírova vonná rosa je také velice prospěšná pro děti, které cvičí v domácích podmínkách, mudrc Hanlin chápe, že je zde přítomno mnoho starších a učitelů, kteří nakupují pro své mladé svěřence a vyrobil těchto pět lahviček s různými příchutěmi. Červená má chuť lichi, oranžová pomeranče, bílá má příchuť mléčného karamelu, fialová chutná po vinných hroznech a černá po moruších. Stačí jediný doušek a chuť vydrží na jazyku po celý den. Jak příjemné, že?“

Jen co domluvila, z čestného místa ve druhém patře vyletěla stříbrná kartička. Protože druhé a třetí patro byly přece jen daleko, a vykřikovat shora nabídky na koupi bylo dost nevhodné, bylo zvykem napsat nabízenou částku na stříbrnou kartičku a hodit ji dolů. Stříbrné karty byly opatřené kouzlem a neomylně dopadly přímo do rukou správce pavilónu.

Druhá správkyně pavilónu zachytila kartičku, která se pomalu snesla až k ní a zadívala se na ni.

Ve stejný okamžik Chu Wanning odložil v soukromé lóži štětec, který před okamžikem použil a uvolněně usrkával čaj. Mo Ran ho se sevřenými rty sledoval.

Zdola se nesl hlas druhé správkyně pavilónu: „Z čestného místa Tian ve druhém patře tu máme pět set tisíc zlatých. Nabízí někdo víc?“

Jakmile ta slova zazněla, zástupem proběhl šum. Tapírova vonná rosa byla možná dobrá věc, ale zjevně nevzbudila tolik pozornosti jako předtím Pilulky nehynoucí lásky. Pět krabiček s Pilulkami nehynoucí lásky se prodalo dohromady za tři sta tisíc zlatých, takže žádat za pět lahviček lektvaru pět set tisíc zlatých bylo opravdu dost.

Někdo zabručel: „To asi kupují rodiče nějakého malého mladého pána.“

To bude pro výcvik nějakého bohatého mladého pána.“

V davu dole byl kultivující, který trpěl nerovnováhou qi a nehodlal to vzdát: „Vezmu všech pět. Dám pět set padesát tisíc zlatých.“

Tapírova vonná rosa, cena je nyní pět set padesát tisíc zlatých. Nabídne někdo…“

Než to druhá správkyně pavilónu stačila dopovědět, už vzduchem letěla další stříbrná kartička, kterou někdo vyhodil čestného místa Tian ve druhém patře. Správkyně si jí prohlédla a vyvalila oči.

Omlouvám se všem. Neporozuměla jsem první nabídce, nyní to napravím. Dražitel z druhého patra nabídl pět set padesát tisíc zlatých za jednu lahvičku, tedy celkovou částku dva milióny pět set tisíc…“

S Chu Wanningovou nabídkou by mohl soupeřit jen šílenec. Když se Mo Ran díval na to, jak jim do lóže záhy doručili všech pět lahviček, nemohl si pomoci; necítil se dobře.

Chu Wanning právě utratil dva milióny pět set tisíc…

Za sladký sirup.

Chu Wanning na sobě ucítil Mo Ranův nevěřícný pohled a netečně se zeptal: „Co je?“

Haha, nic. Já jenom nechápu, že si mistr pořídil takovou věc.“

Já pro sebe nekupuji něco, co je určené dětem. To je pro Xia Siniho.“

A bylo to.

Mo Ran nakrčil obočí: uvidíme, jak dlouho si s tou povídačkou vystačíš.

Dražba pokračovala a jeden za druhým se objevovaly nejpozoruhodnější předměty, všechno samé vzácné léky a nevídané poklady, ale pro Mo Rana a Chu Wanninga neměly valnou cenu. Popíjeli čaj a čekali, až se konečně objeví magická zbraň jménem Guilai.

Mo Ran se opíral o okenní rám, černé šaty mu těsně přiléhaly ke štíhlým bokům a jeho ramena vypadala nějak širší a nohy delší. Sledoval ruch dole a potom se zadíval na lóži sekty Rufeng o patro výš.

Mimochodem, mistře, jak se strýček vypořádal s tou věcí v Prameni broskvových květů? Nic bližšího jste mi neřekl.“

Ještě to není dořešené. Nemůžeme to rozviřovat, jinak vyprovokujeme nepřítele. I když vůdce sekty zná pravdu, nemůže toho podnikat příliš, ale přerušil styky s pernatým klanem a přivezl Shi Meie a Xue Menga zpět na horu Sisheng. Byl to tvrdý boj a žáci některých sekt to všechno viděli. Někteří usoudili, že Pramen broskvových květů není bezpečný a odjeli. Předpokládám, že Ye Wangxi bude jedním z nich.“ Chu Wanning dojedl pomerančový koláč s vonokvětkou a pustil se do dalšího. „Vůdce sekty oznámil, že jsi způsobil nějaké nesnáze a teď nesmíš opustit horu Sisheng, abys zpytoval svědomí. To na chvíli odvrátí pozornost.“

Mo Ran si drbal hlavu: „To vypadá na pěknou bryndu. Strýčkovi jsem to pořádně zavařil…“

Jak tak bručel, druhá správkyně na pódiu v podobě lotosu s devíti okvětními plátky použila zesilovací kouzlo a její zvučný hlas se rozléhal do všech koutů.

Další dražební položkou je opravdová rarita, nesmírná vzácnost, prakticky nesehnatelná, která patří mezi deset nejzajímavějších položek našeho aukčního domu za poslední tři roky.“

Rozhostilo se hrobové ticho. Vzápětí se ozval hluk, jako když do rozpáleného oleje nalije vodu a ten vybuchne plameny, lidé si začali všichni naráz vzrušeně šeptat, všem se rozzářily oči.

Jaký to jenom může být poklad, aby se dostal mezi nejzajímavějších a tím i nejdražších předmětů dražených v Xuanyuanově pavilónu za poslední tři roky? Pro spoustu lidí je ohromné štěstí ne to, že si tu věc koupí, ale že ji vůbec na vlastní oči uvidí. Kupující byli čím dál tím vzrušenější a vzduch napětím zhoustl tak, že se málem dal krájet.

Lidé dole natahovali krky, aby dobře viděli, a ti, co seděli v lóžích roztahovali závěsy. Všechny oči byly namířené na lotosovou plošinu.

Mo Ran dychtivě zašeptal: „Je to magická zbraň Guilai?“

Chu Wanning mlčel.

Střed plošiny se znovu otevřel a rozezněl se jasný hlas druhé správkyně Xuanyuanova pavilónu.

Zde je skutečný poklad: hostina motýlokosté krásy.“

Co?!“

Mo Ran se zarazil a rukama sevřel okenní rám: „To není magická zbraň?“

Ani Chu Wanning to nečekal, okamžitě vstal a přišel k Mo Ranovi a díval se dolů spolu s ním. Ze středu lotosové plošiny se pomalu vynořilo kamenné lehátko omotané osmi řetězy, silnými jako lidská paže, které poutaly živou bytost, která se zmítala a vzpouzela. Ten tvor byl zakrytý vlněným přehozem a bylo na první pohled dost těžké poznat, co to vlastně je.

Ale vzrušení tím jenom rostlo. „Hostina motýlokosté krásy“ bez ohledu na svou jakost a podobu, to byl pojem sám o sobě.

Podle pověstí, v době zvané HongMeng, ještě předtím, než byly nebe a země od sebe odděleny, žily kmeny lidí i démonů vedle sebe na jediném kultivačním světadílu. Tehdy také žil druh démonů, kterým se říkalo „motýlokostý klan“. Nebyli to žádní silní válečníci, ale jejich těla obsahovala obrovské množství duchovní síly. Když lidé pojídali maso a krev motýlokostého klanu, nebo měli s jeho členy pohlavní styk, zvyšovalo to jejich kultivační úroveň. Ti, kteří předtím neměli žádný základ duchovní síly, jí najednou měli veliké množství a mohli přímo postoupit na úroveň mistrů sekt. Tak se stalo, že motýlokostý klan byl vyhuben ještě, než se svět vymanil z prvotního chaosu. Jeho členové byli zajímáni, aby sloužili jako otroci, nebo byli rovnou zabíjeni kvůli svému masu.

Už uplynul dlouhý čas, od doby, kdy byl motýlokostý klan vyhlazen z povrchu země, ale mezi lidmi se ještě tu a tam našel někdo, v jehož žilách kolovala krev motýlokostého klanu. Krev většiny z nich neměla vůbec žádné účinky a nijak se nelišili od obyčejných kultivujících. Ale mezi nimi bylo i několik takových, kteří byli podobnější svým předkům. Maso a krev takových lidí neměly tak silné účinky jako u jejich předků v době HongHuang, přesto dokázaly velice zlepšit schopnosti kultivujícího.

Takovým lidem se říkalo „hostina motýlokosté krásy“ a ta hostina mohla znamenat dvojí.

Hostina v posteli nebo hostina na talíři.

Což znamenalo, že buď skončili jako matrace v něčí posteli, nebo je snědli. Jestli to bylo jedno nebo druhé, to záleželo na jejich majiteli.

Ten, kdo pocházel z motýlokostého klanu a vyvedl se po předcích, nebyl ve světě kultivace pokládán za člověka. I když mezi nimi a obyčejnými lidmi nebyl žádný rozdíl, kvůli honbě za ziskem je ve světě kultivace čekal osud „zboží.“ I když byl prodej hostiny motýlokosté krásy nanejvýš odporný, neporušoval žádné zákazy.

Jenom spravedlivé a počestné učené mistry jako například Chu Wanninga takové věci přinejmenším netěšily.

Tuto hostinu motýlokosté krásy nezískala sekta Guyue´ye. Jedná se o zprostředkovaný prodej, ze kterého Xuanyuanův pavilón získá provizi ve výši třiceti procent z dosažené prodejní ceny. Žádáme vážené nesmrtelné pány, aby své nabídky formulovali srozumitelně a nepřekračovali své finanční možnosti.“

Druhá správkyně pavilónu domluvila, luskla prsty a vlněný přehoz spadnul.

Pavilón se ponořil do mlčení.

Všichni tak soustředěně civěli na tělo připoutané řetězy k lehátku, že v Xuanyuanově pavilónu bylo málem slyšet jejich dech a tlukot srdcí.

Byla to mladá dívka se štíhlou postavou, s čistou, zářivou pletí, bílou jako sníh. Oblečená byla jenom v průhledném hedvábném tylu, na její odhalené tělo spadaly dlouhé, hedvábné kadeře. Její plné a hladké tělo se třáslo, a ve světle zářilo jako čerstvě napadaný sníh, jako vyleštěný nefrit.

Útlé tělo pevně obepínalo osm silných řetězů, které řinčely, jak sebou zmítala; a v mužích budila zvířecké touhy. I ti soucitnější z nich by jedním dechem přiznali, že ta dívka je dokonalý kousek.

Dokonalý klenot. Ženská hostina motýlokosté krásy v rozpuku.“ Druhá správkyně pavilónu se usmála a uvolnila jeden z řetězů. Než se dívka zmohla na odpor, rychle jako blesk jí chytila za ruku a zvedla ji.

Mudrc Hanlin jí na paži rumělkou namaloval znamení čistoty. Všichni se mohou přesvědčit, že je to ještě panna.“

Dívka měla přes ústa uvázaný pruh sněhobílé látky, aby zdusil její úpěnlivý nářek, takže jen tiše plakala a z očí jí padaly korálky slz, zlatých slz, které dokazovaly, že v ní koluje krev motýlokostého klanu.

Někdo lapal po dechu, někdo polykal na prázdno a najednou to vypadalo, že Xuanyuanův pavilón není plný kultivujících, ale hladových vlků, kteří sledují svou kořist a z jejich zubatých tlam tečou sliny.

Chu Wanningův ledový pohled přeskočil na Mo Rana. Mo Ranova tvář zbělela, nehty zatínal do dřeva. Svým křečovitým stiskem odštípnul z okenního rámu dlouhou třísku.

Co je to s tebou?“

N… nic.“ Mo Ran se zhluboka nedechnul a teprve pak se trochu uklidnil a zavrtěl hlavou. „Jen jsem si říkal, že prodávat takhle lidi je příšerné.“

Lhal.

Jeho oči se znovu obrátily k hostině motýlokosté krásy.

To byla ta nejkrásnější žena kultivačního světa, se kterou se oženil, když se ve svém minulém životě prohlásil císařem.

Song Qiutong!