16 let bez tebe

      Wei Yingu. Těch 16 let, bez tebe po mém boku, bylo velmi smutných a ubohých.

 1. Rok:Jeskyně Hantan je velmi mrazivá a chladná. Byl jsem tam sám zasněný a zarmoucený.

  Často jsem hrál naši píseň a vzpomínal. Mnohokrát jsem slyšel, jak někdo z povzdálí volá mé jméno. Byl jsi to ty Wei Yingu?

 1. rok:Strýc Lan Qiren mě tvrdě potrestal 33 ranami disciplinárního biče, za to, že jsem zabíjel vlastní a chránil tvou jeskyni v Yilingu. Nedodržel jsem mnoho pravidel klanu Lan z Gusu. A podle strýce to hlavní „Nepřátelit se se špatnými lidmi“. To myslel tebe Wei Yingu.
 1. rok:Zewu Jun mne občas navštívil. Vyhýbal se zmínce o tvém jménu a nevěděl, jak mě utěšit.

  Určitě věděl, jak se cítím. Ale nemohl mi nijak pomoci ztišit mou bolest v srdci.

 1. rok:Odešel jsem do Beznočního města, abych tě tam hledal. Nenašel jsem nic, ani jsem nemohl lokalizovat tvou chenqing. Pak jsem se dověděl, že po tvém pádu, tě hledal i Jiang Cheng, ale nenašel nic jen bílé kosti. Ale já nenašel ani ty.
 1. rok:Jiang Cheng přebudoval klan Jiang z Yunmengu. Je to teď velký klanový vůdce, ale jeho temperament se nijak nezlepšil. Každého, kdo používal tvé vynálezy a věci, tvrdě vyslýchal a nikdy jej už nepustil. Říkal, že si zaslouží, ti co tě následují, smrt a sežrat psi. Jin Ling vyrostl a podobá se spíš než otci své matce. Jeho strýc Jin Guangyao jej naopak Jiangovi hodně rozmazluje. Daroval mu štěně duchovního psa.
 1. rok:Když jsem Ah Yuana našel, měl vysokou horečku a nic si nepamatoval. Tak jsem se rozhodl a přivedl ho do Oblačného zákoutí. Vychovám ho jako svého syna. Postarám se o něj za tebe, neboj se o něj.
 1. rok:Dnes je to už 7 let, co jsi mě opustil. Šel jsem si tedy koupit Císařův úsměv, který jsi ty tak miloval. Všichni se na mě trapně dívali. Hodně jsem se opil. Pak jsem si vzpomněl, že jsi měl na hrudi jizvu od značkovacího železa, jak jsi zachraňoval MianMian. Velmi jsem na ni tehdy žárlil, a tak jsem sebral váček na bylinky, který ti dala. Nosím jej stále u sebe. Udělal jsem si z něj váček na peníze. A ta jizva? Vyřešil jsem to. V opilosti jsem si stejnou vypálil na svou hruď.
 1. rok:V jedné tiché noci jsem prodléval u jezera a vzpomněl jsem si, jak jsi mi jednou řekl, jak jíst lotosová semínka. Zval jsi mě do Yunmengu do Lotosového pilíře. Aniž bych si to uvědomil, vytrhl jsem jednu stopku lotosu a přitom mě objevil jeho majitel. Pustil na mne psa. Ve spěchu jsem mu tam nechal peníze a utekl. Opravdu jsem se velice vzdálil pravidlům klanu Lan.
 1. rok:Čajovna v Yilingu je stále rušná. Hodně tam vypráví o tobě – patriarcho Yilingu. Objednal jsem si misku congee, podobnou té, o které mluvil A Yuan. Ochutnal jsem 1 lžíci a zjistil, že je příliš sladká.
 1. rok:Lan Yuan teď dostal jméno Lan Si Zhui. Líbí se ti jeho křestní jméno?
 1. rok:Lidé říkají, že Hanguang Junovi činy jsou slavné. Pokud existuje chaos, a pokud jsi stále naživu, tak jak tě dobře znám, vsadím se, že bys v tom nechtěl být vynechán a určitě bys přišel!
 1. rok:Šel jsem do Yunmengu do Lotosového pilíře. Viděl jsem tam Jin Linga. Vyrostl. Je svým strýcem hodně šikanován a přísně veden. Ale nikdy si nestěžuje. Dívky z Yunmengu, o kterých jsi mluvil, se na mě dívaly a usmívaly se na mne. Ale podle mého názoru se žádný úsměv nemůže vyrovnat tomu tvému. Tvůj úsměv je nejvíce okouzlující!
 1. rok:V Oblačném zákoutí sněží. Myslím na svou matku a na tebe. Nedokázal jsem tě udržet po svém boku. V uších mi stále zní píseň, kterou jsem napsal pro tebe. Je opravdu mým osudem být úplně sám?
 1. rok:Všechna ta léta jsem hodně cestoval a všude tě hledal. Hrál jsem každou noc na citeru Dotazování, ale bez odezvy tvého ducha! Jsem naprosto v zármutku, sklíčený, smutný a osamělý. Kdybychom tehdy překonali naše rozepře. Kdybych tě více pochopil… Stále lituji, že jsem tehdy nestál na tvé straně a nechránil tě. Kdyby to tak bylo, Wei Yingu, mohl by ses teď ke mě vrátit … Přiznal bych se ti a řekl ti, že jsem se mýlil a že mi moc chybíš!
 1. Rok:Zavolali mě na panství rodiny Mo. A tam jsem slyšel hlas…

Wei Ying zavolal Lan Zhane A Lan Zhan odpověděl: Wei Yingu. Jsi to ty?

 

Wei Ying: These 16 yrs when you were not around:-1st yr: Indeed Hantan Cave was chilly and cold. I was alone drifting and dreamy and often heard someone calling my name. Wei Ying, was it you?2nd yr: Lan XiChen punished me and gave up whether I was in the wrong or repent.3rd yr: Zewu Jun occasionally visited me and avoided mentioning your name and he didn’t know how to console or comfort me. 4th yr: I went to Nightless City to search for you and could not even locate your chenqing [flute]. 5th yr: Jiang Cheng rebuilt Yunmeng Sect and his temper did not improve. JinLing grew up and looked more like his mother. 6th yr: Ah Yuan had high fever and loss his memory so I decided to raise him and brought him back to Cloud Recesses. 7th yr: Todate it is already 7 yrs since you left me so I went to buy Emperor Smile. Everyone looked at me awkwardly. I also remembered I was drunk and got myself the hot iron scar on my chest. 8th yr: In the quiet night, I lingered by the lake and remembered you once told me how to eat the lotus seed. Without realising, I plucked one stalk and was discovered by the owner. He unleashed his dog after me, and in haste, I left some money and fled. Really unbecoming of me to flout our sect teaching! 9th yr: Yiling tea house is still bustling with storytelling of Yiling Patriach. I ordered a bowl of congee similar to the one Ah Yuan ordered. I tasted 1 spoonful and found It was too sweet. 10th yr: Lan Yuan is now known as Si Zhui. Do you like his given name?11th yr: Hanguang Jun chivalrous deed is renown. If there are chaos, and if you’re still alive, I know you too well and bet you would be involved and wouldn’t want to be left out!13th yr: I went to Yunmeng and saw Ji Ling. He was bullied and never complained and I thought he inherited some of your character. Those Yunmeng girls looked at me and smile. But in my opinion, no one can compare to your smile. Your smile is the most mesmerising!14th yr: It’s snowing at Cloud Recesses. I thought of my mother and you. I could not even keep you by my side. Am I really fated to be alone? 15th yr: All these years, I traveled in search of you. I played the inquiry nightly without any response from your spirit! I am totally in grief, disheartened, sad and lonely. If only we had overcome the disagreement then and my regret for not standing together with you. If only, Wei Ying, you could come back now … I would confess and tell you I was wrong and I miss you!16th yr: Wei Ying called Lan Zhan. Lan Zhan replied to Wei Ying. I am here.

Zveřejnil(a) Mo Dao Zu Shi dne Sobota 27. června 2020