Kapitola 4 – Tajná pomoc hlavnímu muži

 

Kapitola 4: Tajná pomoc hlavnímu muži

Shen Qing Qiu nebylo jasné, na co myslí, ale musel slyšet laskavý způsob, jakým Ning Ying Ying oslovila Luo Bing He, a cítil, že tato otravná mladší je ještě otravnější.

Nakonec Ning Ying Ying díky svému mládí, zcela neschopná naznačit nebo přečíst atmosféru, zeptala se s nakloněnou hlavou: „Jakou zábavnou věc má Starší? Rychle mi to ukaž. “

Ming Fan se usmál. Uvolnil ze svého pasu tmavě zelenou nefritovou ozdobu a držel ji před sebou: „Mladší sestro, když mě teď přišla navštívit rodina, přinesli mi spoustu kvalitních a zajímavých drobností. Tato je obzvlášť hezká. Dám ti ji! “

Ning Ying Ying mu ho vzala a pozorně se na ni podívala ve slunečním světle prosvítajícím mezi listy. Ming Fan se srdečně zeptal: „Tak? Líbí se ti to?“

Shen Qingqiu nakouknul ze svého místa a nakonec si vzpomněl. Tato scéna!

To není dobré, neměl sem chodit, je tu nebezpečí!

Nelze mu však vyčítat, že si to jasně nepamatoval. Jak by si někdo, kdo vyslovil kletbu „Špatný autor, špatný román!“ , mohl vzpomenout na starodávný obsah z počátku románu, který se natáčel čtyři roky a pokrýval rozpětí dvou set let? Strávil dvacet dní čtením románu před dokončením. Takže už zapomněl, na bláznivou zápletku ze začátku příběhu naplněnou nesmyslným zneužíváním Luo Bing He!

Ning Ying Ying vůbec netušila, co je kvalitní nebo ne. Potom, co si ozdobu zběhle prohlédla, odhodila nefritový přívěšek na zem. Úsměv Ming Fana ztuhl. Ning Ying Ying nakrčila nos a opatrně řekla: „Co, ta barva je tak ošklivá. Přívěšek, který má A Luo, je hezčí.“

Nyní nejen Ming Fan vypadal nešťastně, ale dokonce i Luo Bing He. Moudře předstíral, že neexistuje, lehce se zachvěl a rychle otevřel oči.

Ming Fan skrz zaťaté zuby vykoktal pár slov: „… Nosí mladší také takové věci?“

Luo Bing He lehce zaváhal a nedokázal odpovědět. Ning Ying Ying se k němu přiblížila jako první a řekla: „Samozřejmě, že ano. Celý den ho s láskou nosí na krku; je to jeho poklad. Dokonce ani nechce, abych si ho prohlédla. “

Bez ohledu na to, v jakém rozpoložení byl Luo Bing He, v tomto okamžiku se změnil jeho výraz a nevědomky sevřel kolem krku přívěsek Guanyin [1], skrytý pod jeho oblečením.

Vaše IQ a EQ, mladá paní! Mužský vůdce je skutečně poškozen!

Když řekla tato slova, Ning Ying Ying nepřemýšlela o důsledcích. Bylo to jen to, že vždy viděla Luo Bing He s jeho nefritem Guanyin, který nikdy neodkládal.. Obzvláště dívky vždy chtějí dostat do svých rukou věci, kterých si jejich drazí cení, což jim poskytuje uspokojení ,že jsou ve „zvláštním postavení“. Ale Luo Bing He jí ho jednoduše odmítl dát. Byla nespokojená a prozradila to tak napůl sladkým a napůl drzým způsobem.

Samozřejmě, že to odmítl, dobře !!! Matka, pradlena, Luo Bing He, dala většinu svého celoživotního výdělku na koupi předmětu, který pro něj chtěla, aby svému synovi poskytla s velkými obtížemi ochranné kouzlo. [2] V temném světě Luo Bing He to byla pro něj jediná vřelost v jeho životě, a dokonce i v té nejčernější době mu mohla přinést zpět jeho poslední zbytky lidství. Tak jak to mohl jen tak předat ostatním!

Ming Fan byl naštvaný a žárlivý, postoupil o několik kroků vpřed a ostře řekl: „Mladší Luo, ty jsi určitě nafoukaný a odmítl jsi ukázat mladší Ning Ying Ying svůj přívěsek. Pokud to tak bude i nadále, v budoucnu, kdy budeme čelit silným nepřátelům, odmítneš nám dokonce podat i pomocnou ruku! “

Mladý muži! Mezi první a druhou řádkou určitě existuje logická mezera!

Ning Ying Ying si nemyslela, že věci dopadnou takto. Úzkostlivě dupla nohama. “ To je v pořádku, pokud nechce.“ Starší,, nešikanuj ho! “

Jak mohl Luo Bing He v tuto chvíli překonat Ming Fana? Navíc tam byla skupina žáků, kteří byli poskoky Ming Fana a ve chvíli, kdy mu nefrit Guanyin spadl z krku do rukou Ming Fana, se na něj vrhli. Ming Fan zvedl přívěsek před oči a pak se začal najednou hlasitě smát.

Ning Ying Ying zmateně řekla: „Proč… Proč se směješ?“

Ming Fan hodil nefritový přívěsek do rukou Ning Ying Ying a radostně řekl: „Myslel jsem, že to musí být nějaký vzácný poklad, aby ho tak dobře chránil. Mladší sestro hádej, jak to je? Je to zboží Xibei [falešný -3], hahahaha… “

Ning Ying Ying zmateně řekla: „Zboží Xibei? Co to je? “

Pěsti Lua Bing Heho se pomalu sevřely, oči mu potemněly a pomalu vyslovil každé slovo, řekl: „Vrať mi to zpátky.“

Prsty Shen Qing Qiu se také nedobrovolně několikrát zaškubaly.

Přirozeně věděl, že nefrit Guanyin je falešný. Byl to největší důvod pro šílenství Luo Bing He.

Ten rok pradlena ušetřila na jídle a službách, ale protože jí chyběly zkušenosti, podvodník ji napálil. Zaplatila tak vysokou cenu za falešný přívěsek. Se zlomeným srdcem se její zdraví poté postupně zhoršovalo. Byla to nepochybně bolest, kterou Luo Bing He nedokázal odstranit po celý jeho život. Byla to jedna věc, kterou Luo Bing He nikdy nemohl tolerovat!

Jako divák chtěl Shen Qing Qiu opravdu natáhnout ruku, zmlátit Ming Fana, popadnout nefritový přívěsek a hodit ho Luo Bing Hemu.

Také by proto možná Ming Fan Lua Bing Heho pořádně neurazil a mohl si tak zachránit svůj ubohý život.

Systém: MCH

Shen Qing Qiu: „Děkuji. Mlč.“

Ming Fan vytrhl přívěsek z rukou Ning Ying Ying a znechuceně řekl: „Chceš to zpět, dám ti ho zpět, kdo ví, ze které ulice byl tento levný přívěsek zakoupen. Bojím se, že když to dám mladší, zašpiní si tím ruce. “ Řekl to ale bez sebemenšího úmyslu ho vrátit.

Tvář Luo Bing He byla napjatá. Najednou udeřil pěstmi a zasáhl pár nízko postavených žáků, kteří ho drželi.

Když byl rozzuřený jeho údery neměly žádnou techniku. Byly to pouze údery poháněné vnitřním hněvem. Nejprve se mi podařilo oklamat pár nízko postavených žáků, ale ti rychle zjistili, že je neuvěřitelně slabý a že jeho chování je působivé. Navíc na ně zhora volal Ming Fan „Na co je pyšný? Odvážil se zaútočit na své starší. Naučte ho, co to znamená respektovat starší! “ Všichni najednou znovu nabrali odvahu a obklíčili Lua Bing Heho.

Ning Ying Ying byla zděšená. Její ubohá mozková kapacita stále nechápala, proč se situace vyvinula do této situace, a zakřičela: „Starší! Jak jsi to mohl udělat! Pospěš si a řekni jim, aby přestali, nebo … nebo s tebou už nikdy nepromluvím! “

Ming Fan zpanikařil. „Mladší sestro, nehněvej se, řeknu jim, aby toho chlapa přestali bít, dobře…“ Než skončil, Luo Bing He, který byl mlácen, se vymanil z mnoha rukou a nohou a praštil Ming Fana do nosu.

Ten zakřičel „aiyo“ a z nosních dírek mu okamžitě začaly téct dva proužky čerstvé krve.

Ning Ying Ying se zpočátku rozplakala, když to viděla. Ale pak si nemohla pomoct a začala se smát „Pfft“.

Shen Qing Qiu:… Sestro, opravdu chceš Luo Bing Hemu pomoct nebo mu chceš ublížit!

Původně mohl Ming Fan nechat Luo Bing He jít. Ale teď, když byl ponížen před svou láskou, to nemohl nechat být, ať už to bylo cokoli!

Ti dva se do sebe zaklesli a bojovali. Bez ohledu na to, jak úžasný talent Luo Bing He byl, byl ještě mladý a nekultivoval se pomocí správných příruček. Z větší části byl jednostranně bit, ale zatnul zuby a zůstal zticha. Shen Qing Qiu chtěl podvědomě zakročit. Ale systém explodoval s děsivým alarmem.Těžké MCH! Těžké MCH! Těžké MCH! Důležité věci je třeba říci třikrát! V této situaci by se „Shen Qing Qiu“ rozhodl usmát! Sledujte to z dáli s rukama v kapse! Nebo si ho zbijte sám!

Přinutit ho dívat se na to, jak je dítě týráno, bylo opravdu příliš nelidské… Shen Qing Qiu nemohl ukvapeně riskovat. Uprostřed té úzkosti najednou vymyslel způsob kompromisu.

Sekta vrcholu Cang Qiong měla malou techniku „Trhání listí, létající květiny“. [4] Na první pohled to nebylo moc užitečné, jen estetické a zajímavé. Originál popisoval, jak ho Luo Bing He použil k tomu, aby snadno získal náklonnost žen. V těchto dnech Shen Qing Qiu zuřivě prohlížel různé příručky a viděl také záznam této malé techniky.

Popadl nedaleký list a nasměroval do něj trochu duchovní síly. Poprvé nasměroval příliš mnoho. List to nevydržel a okamžitě se rozdělil na několik kusů. Uspěl teprve podruhé, držel ho mezi konečky prstů, a jemně odfouknul a pustil. List okamžitě vystřelil k Ming Fanovi jako vzdušný nůž!

Když Shen Qing Qiu zaslechl dlouhý a příšerný výkřik Ming Fana, mávl rukou a setřel si z čela kapku potu.

Není divu, že se říkalo, že byl odborník, dokonce i květina nebo strom, mohl lidem ublížit. Neměl by správně, právě teď Ming Fana zabít…

Luo Bing He utržil několik kopanců, ale najednou cítil, jak se Ming Fan zapotácel a upadl dozadu. Vzhlédl na něj. Z čela mu kapala čerstvá krev kolem očí, ale nečekal, že když Ming Fan odtáhnul ruku, byla jeho dlaň také celá od krve.

Ming Fan nevěřil. „Troufáš si použít nůž?“

Těsně předtím, když viděla, jak zuřivě bojují, se Ning Ying Ying neodvážila k nim přiblížit. Ale teď spěchala, aby se dostala mezi ty dva. „Ne, A Luo nepoužil nůž. To nebyl on!“

Luo Bing He také nevěděl, co se stalo. Pevně sevřel ústa a pokusil se očistit krev ze svého obličeje. Krev vytékala na záda Ming Fana, jako by byl pořezán mečem. Vyslýchal ostatní žáky: „Viděli jste to jasně? Držel nůž? “

Žáci se koukali jeden na druhého, někteří kroutili hlavami, jiní přikývli, zcela neuspořádaně.

Ming Fan byl rozmazlený a hýčkaný mladý pán a nikdy neutrpěl takovou úroveň fyzické bolesti. Když viděl svou vlastní ruku pokrytou krví, jeho srdcem prošla vlna paniky. Ale záhadné bylo to, že neviděl žádnou zbraň ani na zemi, ani u Luo Bing He. Nemohla se vypařit, ne?.

Shen Qing Qiu zatajil dech. Jeho zrak se náhle zahalil rudě a před ním se objevila řada obrovského plovoucího textu v poutavé a děsivě krvavě rudé barvě.

Porušení: MCH. B-body -10. Aktuální B-body: 90.

Shen Qing Qiu si vydechl úlevou. Jeho původním odhadem byl odpočet kolem 50, nebo i snad jednoduše odečtení všech bodů. Odpočet 10 byl mnohem lepší, než si myslel. Teď mu byly body odečteny, ale v budoucnu je šance, že je zase získá zpět. Ale krátce poté, co vydechl, Ming Fan ukázal na Lua Bing Heho a zakřičel: „Zbijte ho!“

Shen Qing Qiu téměř vyzvracel krev, až z hrudi.

Řada žáků uslyšela rozkaz a šla jej vykonat. Shen Qing Qiu nedobrovolně odtrhl další hrst listů a poslal je všechny vzduchem.

Ale začal toho litovat okamžitě, jakmile mu opustili ruku.

Do prdele, co to dělám? Bez ohledu na to byl Luo Bing He skvělým mužským vůdcem; a ne, že by nikdy předtím nebyl zbit bandou. Jak by ho tedy mohli ubít k smrti ?!

Hovno, proč se bojím?!

To předtím mohl snadno vyřešit. Ale teď už to nešlo vzít zpět, každý si toho všiml.

Mnoho žáků bylo potřísněno krví a už se neodvažovali útočit na Luo Bing He. Se strachem se shromáždili okolo Ming Fana. „Starší! Co se to děje!“ „Starší, také se mi zdálo, že mě sekl nůž!“

Tvář Ming Fana byla zelená a bílá a až po dlouhé chvíli vykřikl „Pojďme!“ Poté vedl skupinu svých nohsledů, kryl jim záda a držel je za paže, energicky se stáhl. Opravdu jako vítr přišli a jako vítr odešli . Ning Ying Ying, která tam zůstala, chvíli mlčky stála a potom zakřičela: „A Luo. To ty jsi je teď donutil utéct?

Luo Bing He s ponurým výrazem zavrtěl hlavou.

Vstal, těžce se narovnal, ale pak se napjatým pohledem znovu sklonil. Něco hledal na zemi. Prohrabával spadané listí, suché větvičky a bláto tam a tam, několikrát dokola.

Shen Qing Qiu věděl, co hledá. Přirozeně to byl ten ve zmatku ztracený nefritový přívěsek.

Viděl to jasně, před bojem Ming Fan zvedl paži a tak se červená stužka zachytila o větev vysoko nad jejich hlavami. Ale on na to nemohl poukázat. Také právě teď, když poslal „Létající listí“, uslyšel zvuk systému, který mu otřásl srdcem:

Porušení: MCH. B-body -10 x 6. Aktuální B-body: 30.

Okamžité snížení bodů!

Takže jeden list se rovná 10 bodům? Nepoužívejte tak jednoduchou hrubou aritmetiku!

Ning Ying Ying se neodvážila promluvit. Koneckonců způsobila celou tuto záležitost. Nebýt její ukecanosti, Luo Bing He by nikdy neutrpěl výprask a navíc by neztratil tak zbytečně přívěsek. Okamžitě mu začala pomáhat hledat.

Hledali až do setmění, ale samozřejmě zůstali s prázdnýma rukama.

Luo Bing He němě stál na místě a zíral na nepořádek na zemi. Velkou část úplně převrátili, ale přesto přívěsek nemohli najít.

Když ho Ning Ying Ying viděla tak omámeného, začala se o něj bát. Popadla ho za ruku. „A Luo, pokud ho nemůžeme najít, nechme to být. Omlouvám se, později ti koupím jiný, dobře? “

Luo Binghe jí nevěnoval pozornost. Pomalu stáhl ruku a kráčel z lesa se skloněnou hlavou. Ning Ying Ying spěchala, aby se k němu připojila.

Shen Qing Qiu byl sebou opravdu ohromen. Tyto dvě děti hledaly celé odpoledne a on je vlastně sledoval celé odpoledne… jak by to vysvětlil, kromě toho, že má hodně volného času?

Počkal, až odešli daleko, a nakonec se vynořil ze svého úkrytu. Zvedl hlavu a podíval se nahoru. Pak se odrazil nohou od země a prožíval, co to znamená mít „tělo lehké jako vlaštovka“. S velkou lehkostí vytrhl nefritový přívěsek z místa, kde byl na větvi zachycen.

Shen Qing Qiu ho vlastně chtěl tajně vrátit Luo Bing Heovi, ale podle povahy tohoto systému, by se to rozhodně považovalo za porušení pravidel. A on už neměl další B-body k promrhání.

A tak se Shen Qing Qiu rozhodl nakonec si přívěšek prozatím ponechat.

Možná bude později tento nefritový přívěsek velmi užitečný. Například během kritické chvíle by s ním mohl vyjednávat výměnu za svůj život?

V tuto chvíli mu skočila do zorného pole řada zeleného textu se silným 3D efektem.

„Gratulujeme! Získán klíčový předmět: falešný nefrit Guanyin 1x. Pro změnu příběhu, ‚Shen Qing Qiu‘ IQ +100. Aktuální B-body: 130. Pokračujte prosím v tvrdé práci! “

Body, které byly právě odečteny, byly nejen obnoveny, ale dokonce navýšeny!

Kromě toho byl tento nefrit Guanyin, soudě podle jeho vlivu na Luo Bing He, rozhodně rekvizitou na vysoké úrovni a mohl být použit k ochraně jeho života!

Jaké šťastné překvapení!

Shen Qing Qiuova nálada vybuchla uspokojením. Vyčistila i temnou mysl, kterou měl od toho, že se krčil celé odpoledne ve tmě, a to až do té míry, že dokonce i poutavý hlas systému, podobný Google překladači, se stal melodickým!

Vyšel z lesa. Luo Bing He už opustil zadní horskou oblast. Shen Qing Qiu pomalu uvolnil pěst.

V dlani mu ležel celý zelený list. Jeho hrany byly ostré a potřísněné krví.

______________________________________________________________________________________________________________________

Vysvětlivky znaků

  1. 观音, nebo také Kuan-jin – čínské jméno pro původně indickou bohyni bódhisattvu Avalokiteśvaru, také považovanou za bohyni nebo boha milosrdenství a soucitu 
  2. 开 光 宝 器, drahocenný předmět, který prostřednictvím obřadu vysvěcení má uvnitř božského ducha
  3. 西贝, severní skořápka, ale dohromady tvoří dva znaky , což je homofon pro , nebo falešný