Kapitola 8 – Darování sladkostí po bodnutí

 

Kapitola 8 – Darování sladkostí po bodnutí

Měli jen jednu šanci! Žáci Shen Qing Qiu se semknuli.

Právě v okamžiku, kdy došlo k útoku, se podivně shodou okolností zlomil stropní trám…

Kdyby byl Shen Qing Qiu ještě čtenářem „Hrdé nesmrtelné cesty Démonů“, při pohledu na to, by určitě odhodil svůj mobil a začal hlasitě klít.

Systém totiž už oznámil: že nezlomným, pevným pravidlem takového románu je, že hrdina nemůže zemřít. Což také znamenalo, že jakmile bude život hlavního hrdiny ohrožen, bude spuštěna vlajka smrti!

Shen Qing Qiu úmyslně podněcoval Die Er k útoku na Luo Bing Heho, aby využil tohoto pravidla a využil někoho jiného, aby za něj vykonal špinavou práci. I když to bylo… spíše nespravedlivé, ale Luo Bing He by s největší pravděpodobností nebyl v nebezpečí. Kdyby to neudělal a neudělal tak dobrou práci, musel by tu cenu zaplatit přímo sám Shen Qing Qiu. Z dlouhodobého hlediska, i kdyby tentokrát Luo Bing He hodil pod autobus, v budoucnu by stále existovala příležitost získat si jeho přízeň.

Nicméně.

Jak se díváte na IQ svého čtenáře, Letadlo „Velmistr“ střílející směrem k nebi! Jak by se v naprosto skvělém, nádherném a krásném novém sídle mohl náhle zlomit stropní trám!

I kdyby to mělo hrdinovi umožnit útěk a zachránit jeho život, byl tento zvrat stále příliš vykonstruovaný. Jaký byl rozdíl mezi tímto a druhořadým dramatem psí krve [1], kde se mužští a ženští hrdinové chystali uzavřít sňatek, a pak je srazilo auto ve vynuceném špatném konci? Palec dolů!

Ten docela nový stropní trám spadl přímo dolů a náhodou srazil Die Er, která se rozplácla na zem a nebyla schopna vstát. A ten záblesk také shodou okolností narazil do sloupu, ke kterému byli Luo Bing He a Ning Ying Ying přivázáni. Což způsobilo jejich pád. Ning Ying Ying šokem omdlela. Po chvíli trápení se shodou okolností uvolnil také provaz Luo Bing Heho.

Po této sérii náhod Shen Qing Qiu, svázaný na zemi provazem vázajícím nesmrtelné, sledoval, jak Luo Bing He ztuhl vedle padlé Die Er a upadl do záhadného ticha.

Bylo to… ono?

Právě když si to myslel, Die Er odhodila stropní trám a vyskočila.

Rozzuřeně řekla: „Shen Qing Qiu! Vy z hor Cang Qiong jste skutečně nestoudní a opovrženíhodní, plní intrik! Právě teď, jaký druh špinavého triku jsi použil, abys mě takto přepadl zezadu?

Shen Qing Qiu byl opravdu naprosto nevinný. Nic s tím neměl společného. Hlavním viníkem by měl být Luo Bing He.

Die Er neodpouštěla a řekla: „Takže jsi mi opravdu úmyslně lhal a snažil ses odvrátit mou pozornost, abys na mě mohl tajně zaútočit. V opačném případě, proč by se úplně dobrý stropní trám zhroutil dolů a náhodou mě zavalil? “

Měla také důvtip, aby si všimla částí scény, které byly nelogické. Její IQ nebylo mimo záchranu! Shen Qing Qiu se trochu ulevilo.

Die Er se ušklíbla a řekla: „Myslel sis, že to stačí na to, abys mě zastavil? Sni dál. Provaz vázací nesmrtelné lze přeřezat pouze mečem nesmrtelných; zapomeň na to, jak to prolomit běžnými metodami. “

…jen jsem tě pochválil a ty to zase voráš. Nikdy neprozrazuj, jak osvobodit nepřítele!

Také se bojíš, že nevidím, kam jsi položila Xiu Ya? Dokonce jsi speciálně stáhla svůj plášť, abys ukázala své místo na boku, a poplácala ho!

Shen Qing Qiu nedokázal potlačit své vzrušení a využil příležitosti trochu komunikovat se Systémem: „Musím se zeptat. Sledují všichni darebáci tuto formu? “

Systém: Aby bylo zajištěno, že můžete hladce dokončit úvodní úroveň, po aktivaci Snadného módu bylo IQ darebáka nastaveno na podprůměrné.

Ne všechny bylo tak snadné prohledávat; Shen Qing Qiu si myslel, že je to trochu škoda, ale přesto zvolil podobné tlačítko. „Tento váš snadný režim je opravdu příliš uživatelsky přívětivý, palec nahoru palec nahoru.“

Dier Er zaťala zuby. „Nebudu tě poslouchat, bez ohledu na to, co řekneš tentokrát!“ Přijmi svou smrt, Shen Qing Qiu! “

Shen Qing Qiu zakřičel: „Poslední věc!“

Jistě, Die Er se pod silou snadného režimu zastavila. „Jaká poslední slova ještě chceš říct?“

Shen Qing Qiu chvíli přemýšlel a pak se zeptal: „Jaký je to pocit spát s šedesátiletým plešounem?“

„…“ Die Er byla tak rozzuřená, že se její výraz zkroutil a celé tělo se jí začalo třást. Využil této šance a Luo Bing He se na ni najednou vrhl zezadu!

Vytrhl Xiu Ya od boku Die Er a vytasil meč a celou místnost osvětlil bílým světlem.

Zakřivený stříbrný záblesk porušil vzorově provaz vázající nesmrtelné na těle Shen Qing Qiu.

Dalo by se jen obviňovat toto malé IQ Démona Die Er za to, že byl ve Snadném módu podprůměrný. Živý a dýchající Luo Bing He stál přímo za ní a její existenci zcela ignoroval.

Smutně zakřičela: „To je nemožné…“

Dost! Nejsem poslechový typ! Nechci slyšet povrchní analýzu motivů Bosse těsně před jeho smrtí! Koutek úst Shen Qing Qiu se zachvěl. Shromáždil veškerou svou duchovní sílu do pravé ruky, vyslal úder dlaní a udeřil Die Er do hrudi. Ta okamžitě odletěla zpět jako drak s prasknutím struny.

Bylo to poprvé, co Shen Qing Qiu někoho zabil. Ale ani trochu se nezdržoval. Zaprvé proto, že to byla kniha, zadruhé to byl démon, který zabil nespočet lidí, zatřetí proto, že kdyby to nebyl on, byl by ten, kdo by byl mrtvý, on.

Shen Qing Qiu pohlédl na hrozný stav „Die Er“. Čtyři končetiny zkroucené a zlomené, krvácející z qiqiao [2]. Otočil hlavu a bombardoval svůj mozek palbou [3] z výše uvedených tří důvodů. Snažil se zůstat v klidu, pomalu vstal a narovnal se, ustálil své srdce a pomalu dýchal. Upravil svou pozici a pak se otočil k Luo Bing Heovi. „Bylo to poprvé, co jsi viděl někoho ‚eliminovat démony a prosazovat spravedlnost‘, [4] bál ses?“

Dětinská tvář Luo Bing He mírně zbledla.

Shen Qing Qiu řekl: „Pokud se přeješ‚ ‚obhájit ‚ musíš ‚vyloučit‘.’“

Luo Bing He zaťal zuby a třesoucím se hlasem řekl: „Mistře, pokud mohu být tak odvážný, abych se zeptal, právě teď…“

Když druhou polovinu věty nedokončil, Shen Qing Qiu řekl: „Chceš se zeptat, jaký by byl můj plán, kdyby právě teď ten stropní trám náhle nespadl?“

Shen Qing Qiu neměl jinou možnost, než mlčky trpět; opravdu chtěl říct Luo Bing Heovi, neboj se, i kdyby ten stropní trám nespadl, možná by to byla zeď; i kdyby to nebyla zeď, asi by to byl sloup. Dlouze krátký příběh, rozhodně bys nezemřel, Boss by vždy prohrál, to je vše…

Tato slova byla neuvěřitelně obtížná říci, takže mohl hrát jen na to, že je nepředvídatelný, a vyhnout se otázce změnou tématu. „Chceš-li se na to zeptat, obviňuješ tohoto pána?“

Luo Bing He zavrtěl hlavou a řekl s upřímným výrazem: „Ne. Pokud bych se musel vzdát svého života pro svého mistra, byla by to pro mne čest. “

… Shen Qing Qiu byl otřesen tím, jaký to byl nevinný bílý lotos!

Shen Qing Qiu chvíli přemýšlel, nejprve zvolil nejedno značnější formulaci. „Pak ti to tedy řeknu.“ I kdyby tohoto pána postihla nehoda, tobě se nic nestane. “

To byla absolutní pravda. I kdyby Shen Qing Qiu zemřel stokrát ah, stokrát; Luo Bing He, jako hlavní hrdina s nezničitelným tělem, by žil i nadále a velmi dobře!

Jeho výraz byl sebevědomý a klidný, když řekl bez sebemenší falešnosti v hlase: „O tom rozhodně nelžu.“

Když Luo Bing He zaslechl tato slova, bylo to, jako by stoupla energie. Jako uvadlá slunečnice, která se právě teď vztyčila a natáhla ke slunci. Držel meč v obou rukách, zvedl ho až k obočí, a ukázal ho Shen Qing Qiovi. „Mistře, váš meč!“

Shen Qing Qiu vstal a vzal mu ho. V mysli si otřel pot: v současné době je toto dítě tak snadné oklamat; právě teď byl vržen pod autobus, vyděšený z rozumu, ale mrknutím oka, byl oživen a obnoven k plnému zdraví jen pomocí pár slov. Ale v budoucnu se tak snadno nedá oklamat. Cesta dospívání byla skutečně plná trní a utrpení…

Dále přišla oznámení systému jako řada výbuchů děla, které ho dostaly do nebe devět.

Náklonnost Ning Ying Ying se zvýšila; body spokojenosti hrdinů +50

Získaný předmět vysoké úrovně „provaz vázající nesmrtelné“, síla darebáka +30

Dokončili jste úvodní úroveň, B-body +200. Funkce MCH otevřena. Od tohoto okamžiku máte plnou kontrolu nad ovládacími prvky účtu Shen Qing Qiu. Gratulujeme! Pokračujte v tvrdé práci.

Shen Qing Qiu se trochu zamiloval do tohoto pocitu podobného hazardu, s dramatickými vzestupy a pády, intenzivními radostmi a bolestmi.

Funkce MCH již byla otevřena. Od tohoto okamžiku mohl konečně splnit velký a slavný úkol lpět na stehnech mužského hrdiny!

Po návratu do hor Cang Qiong bylo první věcí vystoupit na vrchol Qiong Ding, chráněný vůdcem sekty. A tam podat zprávu o své práci Yue Qing Yuanovi.

Dříve si Shen Qing Qiu vždy myslel, že existence tohoto Hlavního staršího bratra je jako úkolového NPC. Jakmile však vstoupil do horských bran, tento pocit beze stopy zmizel.

Ještě ani nevstoupil do hlavní haly, když Yue Qing Yuan už vedl žáky vrcholu Qiong Ding, kteří ho následovali, aby ho přivítali. Ti dva se setkali tváří v tvář a usmáli se na sebe. Aniž by něco řekli, Yue Qing Yuan uchopil pravou ruku Shen Qing Qiua.a kontroloval mu pulz .

Shen Qing Qiu to překvapilo.Yue Qing Yuan neudělal žádné další pohyby a místo toho ho pozorně prohlížel a zkoumal slabý duchovní tok. Shen Qing Qiu věděl, že Yue Qing Yuan pouze prozkoumává duchovní oběh jeho těla, a uklidnil se.

Po chvíli Yue Qing Yuan skončil a s úsměvem odešel se Shen Qing Qiu do hlavní haly. „Jaký byl výcvik?“ Zeptal se.

Jeho tón byl jako tón nejstaršího bratra, díky čemuž si Shen Qing Qiu vzpomněl na své vlastní dva bratry; pocítil mírný zármutek, ale ještě větší byl pocit uklidňujícího tepla, až do té míry, že i jeho sklíčená slova vyšla radostně. „Neuspokojivé.“

Jeho žáci neviděli ani stín Démona stahujícího z kůže. Řečeno z úhlu výcviku žáků, bylo to opravdu neuspokojivé.

Yue Qing Yuan řekl: „Není třeba spěchat.“

Shen Qing Qiu přikývl a najednou změnil téma. „Hlavní starší bratře, chci jít do zadní oblasti vrcholu Qiong Ding a v jeskyni Ling Xi kultivovat.“

Vrchol Qiong Ding byl hlavou Dvoj-vrcholu a přirozeně nasával světovou esenci. A pokud jde o jeskyně Ling Xi, bylo to nejlepší místo pro kultivaci na vrcholu Qiong Ding, které za polovinu času poskytlo dvojnásobný výsledek. Proto nejstarší členové sekty nebo nejlepší žáci mohli požádat vůdce sekty, aby mohli vstoupit do jeskyně pro osamocenou kultivaci. Pouze se souhlasem vedoucího sekty mohla být žádost vyřízena.

Pokud by Shen Qing Qiu chtěl vstoupit do ústraní v jeskyni Ling Xi, Yue Qing Yuan by to samozřejmě neodmítl. Ale úsměv na jeho rtech trochu zamrzl a jeho výraz se mírně změnil.

Shen Qing Qiu vycítil, že se děje něco divného, ale tato podivnost se objevila a Yue Qing Yuan se ho znovu něžně zeptal: „A co Konference nesmrtelných spojenců?“

Shen Qing Qiu řekl: „To je pravda.“

Nebylo to jen kvůli Konferenci nesmrtelných spojenců, ale díky události s Démonem stahujícím z kůže, Qing Qiu pochopil jak je důležité poctivé kultivování. Na tomto světě máte právo myslet na budoucnost, pouze pokud máte sílu. Nakonec nebudou Bossové vždy v jednoduchém režimu a s podprůměrnou inteligencí.

Před vstupem do ústraní Shen Qing Qiu zavolal Luo Bing Heho a dal mu správný kultivační manuál.

Luo Bing He ho převzal a zeptal se: „Proč mi dává mistr úplně jiný manuál?“

Shen Qing Qiu slavnostně vykřikl: „Jsi trochu jiný, takže nemůžeš dále kultivovat podle tohoto běžného manuálu.“

Nechtěl osobně odhalit pravdu, že Shen Qing Qiu podněcoval Ming Fana, aby dal Luo Bing Hemu falešný kultivační manuál, i když nakonec to všechno bylo odhaleno.

Shen Qing Qiu trochu ustoupil a otočil se. Luo Bing He držel manuál v obou rukou a jeho srdce bylo neuvěřitelně otřesené.

Byl to manuál, který dal mistr speciálně jen jemu!

Shen Qing Qiu se jen tak nedbale ohlédl a viděl, jak tam stále němě stojí. Promnul si místo mezi obočím a šel dál.

I když nevěděl, na co Luo Bing He myslí, pravděpodobně myslel až moc…

______________________________________________________________________________

Ty vysvětlivky mi dávají zabrat, vůbec nevím jak to napsat, aby jste pochopili.

1. 狗血, čistý slang označující materiál, který je melodramatický a klišé. Vzniklo jako korupce „hovna“, rozsvíceno. opravdu hovno. 

2. 七窍, sedm otvorů hlavy: oči, uši, nosní dírky, ústa 

3. in b n co , ve videích bilibili nebo niconico, komentáře uživatelů v reálném čase objevující se na obrazovce, dokud se nestane „odrážkovou obrazovkou“; Shen Qing Qiu v zásadě srovnává přesvědčování se s opakovaným zveřejňováním komentářů, dokud jeho mysl nevypadá jako kulka 

4. 除魔 卫 道, znamená eliminovat démony a chránit tradiční hodnoty