Kapitola 19 – Příručka o vážnosti

Kapitola 19 – Příručka o vážnosti

Luo Bing He řekl: „Když žije jako parazit ve vysněných sférách druhých, pokud mění často hostitele, jeho duch se oslabí a utrpí škody během přenosů, ale pokud žije dlouhodobě v těle jednoho hostitele, může se místo toho zachovat a pečovat o něj a stabilizovat jeho ducha.“

Odmlčel se a pak řekl: „Starší Meng Mo, je možné, že už se blížíte svému limitu, a proto jste si mě vybral, abych byl vaším hostitelem, kterého si vychováte?“

Poté, když se na něj podíval, Meng Mo to ani nepopřel, ani se nerozzlobil, a místo toho velkolepě přiznal: „To je pravda! Kdo by si pomyslel, chlapče, že jsi vlastně tak velmi vzdělaný a znalý a že vůbec něco takového víš.“

Meng Mo viděl, že se jeho výraz vůbec nezměnil. Nemohl tak přemítat o tom, co si chlapec myslí, a pokračoval: „Nicméně, nepředpokládej, že tě musím mít nutně za hostitele. Existuje velmi mnoho, miliony, nadaných démonů. Který z nich by nechtěl přede mnou pokleknout a požádat o tuto zvláštní čest! I ty bys měl pečlivě zvážit, zda si můžeš dovolit tuto příležitost propásnout.“

Ve skutečnosti, v průběhu mnoha let se jeho duch neustále měnil. Původně bydlel v démonickém zařízení a šťastně tam žil. Se sto osmdesáti lety meditace by byl znovu přetékající energií. Ale to se prostě muselo stát. Sha Hualing, nevědomá toho a v sérii bláznivých náhod, použila zařízení jako zbraň. Použila ji na Luo Bing He a Meng Mo už neměl novou sílu hledat jiného hostitele.

Ale na cestě ke své zkáze nečekaně zjistil, že je nově pohřben v těle a vědomí chlapce, ve kterém se ukrývá slabě rozeznatelná a neuvěřitelná síla. A tak ve stavu extáze si říkal; Jak to mohu nechat být?

Už se rozhodl, že bez ohledu na to, jak jej přísně Luo Bing He odmítl, i kdyby to znamenalo použít každou vyčerpávající metodu, potupit ho, otravovat ho, vyhrožovat mu, slibovat, přesvědčí ho, aby se naučil démonickou cestu a tak se stalo tělo Bing Heho pro něj vhodnějším příbytkem.

Meng Mo řekl: „Dám ti dost času, takže si to pečlivě promysli. Jinak uvězním tvoje a mistrovo vědomí v říši snů navždy. Jsem toho schopen!“

Luo Bing He zvedl hlavu a v tom okamžiku při chladném světle, které problesklo z očí mladíka, Meng Mo zamrzl a vylekal se.

Jemné a pokorné chování Luo Bing Heho z doby těsně předtím bylo úplně pryč, jeho hlas byl ledově chladný. „Právě teď se mnou diskutujete o podmínkách a můžete říci cokoliv. Ale jestli mistrovi ublížíte, všechno je neplatné!“

Meng Mo na dlouho ztuhl, než se konečně vzpamatoval. Byl ohromen, že byl nyní skutečně terorizován silou nevýznamného, obyčejného kultivujícího z lidské říše.

Samozřejmě, že nemohl vědět, že tento přítomný kultivující, bude v pozdějších generacích nazýván vyjímečný hlavní hrdina s úžasnou aurou!

Jeskyně náhle vybuchla s hlasitým smíchem.

„Chlapče, ty jsi opravdu docela temperamentní!“

Poté, co ten starodávný hlas dořekl svá slova, Luo Bing He okamžitě cítil, jak mu končetiny ztěžkly. Scenérie kolem něj se roztočila, než se ponořil do tmy. Luo Bing He se po tom záblesku probudil uvnitř dřevníku a jeho vesta byla úplně promočená.

A současně v té chvíli vyskočil na své postely také Shen Qing Qiu. Vypadal jako mrtvola, která po smrti ožila. Hlava se mu točila, před očima měl mžitky, chvíli lapal po dechu a teprve poté se konečně uvolnil.

Hrozné hrozné hrozné. To je hrozné, zabíjet!

Jak to! Jak to, že v původním díle Ning Ying Ying, kterou tam Meng Mo poslal také ze snu do snu, byla s uklidňující vzpomínkou z dětství. V její připravené vzpomínce s rodiči sbírala květiny a jezdili na koních. Jak to, že on byl ve snu obklopen velkými lidskými vosami, které se na něm živily a pak šíleně prchal úzkými chodbami hrobky, zatímco jej nepřetržitě pronásledovala obří ohnivá koule!

Nejděsivější bylo, že v závěrečné části hlubokého snu se měl dokonce utkat s Meng Mo, čehož se bál nejvíce!

V temné a vlhké kobce byl zavěšen ve vzduchu, obruč okolo pasu a necítil končetiny. Když otevřel ústa, nevycházel z nich žádný zvuk a mohl jen bezmocně zasyčet. Celé jeho tělo hořelo bolestí.

Teprve poté, co ve snu uplynula nějaká doba, se zvenčí žaláře ozval zvuk otevírání kamenných dveří. Kroky se přibližovaly pomalu, pak se před ním na podlaze objevil stín člověka. Na inkoustově černém lemu měl vyšité nádherné motivy stříbrnou nití. Z toho člověka vycházel ledově chladný tlak, dusnější než vakuová temnota v žaláři.

Shen Qing Qiu neviděl dobře tvář té osoby. Ale věděl velmi dobře, kdo ten člověk je!

Meng Mo si skutečně zasloužil být legendární postavou mezi démony, říše snů byla opravdu až příliš realistická. Dokonce i vlhký pach rozkladu mu zřejmě zůstával v nose a znechucoval ho.

Shen Qing Qiu zůstal chvíli sedět, pak opravdu velmi pomalu sjel z postele a začal zvracet.

Ding-dong. Až teď ze všech zasraných předešlých časů se objevilo oznámení systému:

[Gratulujeme k dokončení scénáře, „Bariéra Meng Mo!“ Systém vám uděluje +500 bodů spokojenosti! Pokračujte prosím ve své tvrdé práci!!]

Shen Qing Qiu udělal gesto „stop“ a měl toho v sobě stále dost, aby se pokusil vyrovnat dluhy. „Pojďme pořádně diskutovat.“ Když jsi hrozil odečtením bodů spokojenosti, nebyla to tato částka, že? Proč to také nestanovit na 500? Jsou velké tresty a malé odměny opravdu spravedlivé? A ve snu jsem prošel dalším scénářem snu, proč jsi pro mě nevypočítal další B-body? Systéme? Systéme! Systéme nehraj si na mrtvého, podepiš novou smlouvu! “

V tu chvíli někdo prudce otevřel dveře Bambusového domu a vtrhl dovnitř jako poryv větru.

„Mistře!“

Už podle zvuku věděl, o koho jde. Shen Qing Qiu nešťastně obrátil oči v sloup.

Opravdu zrovna teď nechtěl vidět tento obličej!

Luo Bing He se již vrhl na svou stranu a s nezměrnou úzkostí se zeptal: „Mistře, jak se máte? Je vám špatně? “

Po pravdě řečeno, ne příliš hrozně… pokud bys mohl zůstat o kousek dál, cítil bych se ještě lépe…

Shen Qing Qiu odvrátil tvář a s neústupnou silou a vyrovnaností stál sám za sebou. „Všechno je v pořádku.“

Původně mu Luo Bing He chtěl pomoci vstát, ale jeho ruka byla reflexivně odstrčena; nemohl si pomoci a nezastavil se.

Shen Qing Qiu si toho malého posunu emocí nevšiml. Urovnal si oblečení a ověřil si, že i když má jen spodní róbu, jeho obraz zůstává neposkvrněný, a zeptal se: „Trápil tě Meng Mo potom ještě déle?“

Je mi to u zadku. Meng Mo nemohl včas olizovat boty Luo Bing He. Shen Qing Qiu se na to zeptal, i když to věděl. Luo Bing He chvíli váhal a pak odpověděl: „Zdálo se, že duchovní síla toho staršího démona nestačí, a pak mě z říše snů vyhodil. Mistře, narazil jste na něco ve svém hlubokém snu? “

Shen Qing Qiu se nehanebně chlubil: „I kdybych se s něčím setkal, tento starší by to nemohl zvládnout?!“

Samozřejmě to nemohl zvládnout!

I nyní byl jen stín lidské bytosti; když byl Luo Bing He tak blízko něho, celé jeho tělo brnělo a nemohl přestat odvracet svůj pohled a potlačovat strach. Luo Bing He, který si nebyl jistý důvodem toho, viděl jen jeho výraz, který byl podivný. Mistr se na něj nedíval jako v minulosti s klidem a přehlížením, ale viděl, že je v nitru srdce vzteklý, ale i nervózní.

Naštěstí Shen Qing Qiu upravil svůj postoj velmi rychle. Vzpomněl si, že byl učitelem a co by měl v této chvíli udělat. V zápětí natáhl ruku a chytil Luo Bing Heho za zápěstí a pevně řekl: „Být napaden démonem není žádná legrace. Musím tě prohlédnout. Nemůžeme být příliš shovívaví.“

Luo Bing He si poslušně nechal uchopit zápěstí a řekl: „Ano.“

Jeho srdce si jen trochu odpočinulo, ale teď bylo opět pozastaveno. Na šanci Shen Qing Qiu jak řekl Meng Mo, mohl odhalit zvláštnost v jeho těle poté…

Ale i když ho Shen Qing Qiu chvíli velmi pilně zkoumal, nezjistil nic zvláštního. Samozřejmě, že nic nezjistil. Meng Mo měl několik set let dovedností a zkušeností, jeho slavná pověst nebyla ani v nejmenším nafouknutá, ale Shen Qing Qiu musel projít pohyby. Jeho vyšetření bylo marné, ještě opakovaně vyzval Luo Bing He, aby zítra navštívil vrchol Qian Cao a vrchol Qiong Ding . Nechat se tam prohlédnout a zjistit, jestli nenastal nějaký problém.

Luo Bing He neměl přesto úmysl odejít. Jako s někým, kdo je plný starostí, začal a přestal několikrát mluvit, než se zeptal: „Mistře, démoni… Jsou všichni zlovolní za vykoupením, aby museli být vyhlazeni až do posledního?“

Po vyslechnutí této otázky Shen Qing Qiu neodpověděl hned. Stál na místě a bylo pro něj těžké odpovědět.

Pak Shen Qing Qiu pomalu řekl: „Lidé mohou být dobří nebo špatní, a tak přirozeně démoni mohou být dobří nebo zlí. Zároveň poněkud očekáš odpověď. Vždy vidíme démony, kteří se stávají oběťmi lidí, ale to neznamená, že se nikdy nestávají případy, kdy lidé ubližují nevinným démonům. Nezvažovat rozdíly.“

Bylo to poprvé, co Luo Bing He slyšel učitele vyjádřit tento názor. Naslouchal omámeně a srdce mu divoce bušilo. „Mistře, to znamená, že i když je člověk úzce spojen s démony, neznamená to, že jsou nesnesitelní k nebesům, je to tak?“

Shen Qing Qiu kontroval svou vlastní odpověď: „Jak můžeš tvrdit, že jsou nesnesitelní k nebesům? Pokud jsou nesnesitelní, proč je nechat existovat? Ať už jsou tolerováni nebo ne, kdo má pravomoc o tom rozhodnout?“

S tímto řetězcem protiargumentů se Luo Bing Heovi oči postupně rozzářily; byl tam slabý pocit hořící vášně.

Nakonec Shen Qing Qiu řekl: „Luo Bing He, slova, která jsem ti říkal, do nynějška, můžeš jednoduše ignorovat. Ale to, co jsem ti dnes řekl, si musíš dobře pamatovat. V tomto světě není pro nebesa nic nesnesitelného. To platí pro všechny rasy, stejně jako pro lidi.“

V té době, třebaže Luo Bing Heho srdce čelilo spravedlivé cestě, nebyl malicherným člověkem. V každém případě, protože to nemohlo být odstraněno, proč to neukončit.

Rozhodně musí být silnější!

Silnější, dokud nebude bezmocný, silnější, dokud neochrání mistra před něčíma rukama.

I když Shen Qing Qiu viděl, jak jeho oči oslnivě září, neviděl, že v jeho srdci má neuspořádané myšlenky.

Jeho rada tentokrát nebyla čistě proto, že si vypěstoval závislost na tom, že je mudrc, který řídí životní cestu hlavního hrdiny.

Ačkoli to byl univerzální koncept, starší než čas sám, a byl utvářen po mnoho desetiletí historickými, wuxia a xianxia žánry bez sebemenšího náznaku pokroku. V tomto světě oceán hluboké nenávisti mezi lidmi a démony, kteří nebyli schopni koexistovat, prošel bezpočtem velkých válek od minulosti do současnosti. A tak se to stalo velmi nekonvenční, až do té míry, že riskoval odsouzení světa.

Jako pro někoho ze smíšené linie, to bylo velmi obtížné. Pro Luo Bing He, aby se nedotkl těchto pojmů; Protože větší polovina jeho života byla drsná a plná neštěstí, měl dokonce zoufalé myšlenky, že svět a nebesa možná považují jeho existenci za nesnesitelnou. Takže se nikdy neměl narodit. Shen Qing Qiu doufal, že od této chvíle by tato slova mohla zasít semeno do jeho srdce, otevřít jeho pohled. V budoucnu, když bude čelit pravdě, mohl by mohl zůstat optimistický, a nebrat si útoky na jeho rodokmen k srdci. Možná, že by se pak jeho chování nestalo tak extrémní. Nemyslel by jen na pomstu.

I kdyby jednoho dne v budoucnu musel čelit Shen Qing Qiuovi, který ho musí skopnout do Nekonečné propasti, musel by pochopit, že to nebyla jeho chyba.

Pokud by to bylo možné, až přijde scénář, a pokud v té době ho systém donutí říkat řádky jako: „Lidé a démoni nemohou koexistovat. Jejich nenávist je jako oceán hluboká a nemůže být překonána. Sráči pospěšte a zemřete,“ nebylo nic, co by se svou tváří mohl udělat.

Teď, když se atmosféra změnila, měl Shen Qing Qiu pocit, že to se svým chladným činem přehnal, a s fobií z rozpaků, která se chystají vybuchnout, jednou zakašlal. „To znamená, že démoni jsou přirozeně hojní v duchovní síle, mnohem více než lidé. Jestliže jejich síla by mohla být použita k dobrému, a náleželi by ke spravedlivé cestě, k obyčejným lidem, tak jak to, že by to nebyla dobrá věc.

Démoni měli vynikající talent pro kultivování, a naprosto tam rozdrtili lidskou říši. Vzhledem k tomu, že jejich rasa byla odlišná, jejich energetické systémy byly také odlišné. Lidé se spoléhali na duchovní qi, démoni se spoléhali na démonickou qi. Shen Qing Qiu počítal, že obě rasy jsou přibližně stejné, pouze barva a jméno se liší. Kdo mohl vědět, jestli to bylo proto, že Říše démonů měla dobré fengshui nebo co, ale drtivá většina démonů se narodila s přetékající démonickou qi. Ve třech letech mohli holýma rukama roztrhat člověka, v osmi letech mohli rozbíjet hory a lámat kámen… Ehm, to bylo trochu přehnané.

Nicméně, pravdou bylo, že mnoho lidí mělo průměrné schopnosti, a to i po několika desetiletích kultivace, mohli dosáhnout pouze úrovně malého démona. Ještě více lidí bylo jako vyschlý rybník, jejich duchovní síla prakticky dokonalé nulové vejce. Tito lidé často říkali, že jim „chybí duchovní kořeny“ nebo „chybí něco málo pro nesmrtelnost,“ to nemůže být horší než to. Nebýt lidské komparativní lásky k šíření, přičemž počet démonů je vzácný, lidská říše by byla dlouho kolonizována démony, takže jen využívali toho, jak přísné bylo plánování rodiny démonů.

Když byl Shen Qing Qiu trýzněn na této cestě, která třásla jeho světem, celou noc nespal a objevily se mu dva temné pytle pod očima; mávl rukou. „Noc pokročila, je velmi pozdě. Pokud není nic jiného, pak si jdi rychle odpočinout.“

Luo Bing He se poslušně omlouval. Ale neodešel daleko, když slyšel, jak Shen Qing Qiu zezadu volá: „Vrať se.“