Kapitola 20 – Náročný úkol

Kapitola 20 – Náročný úkol

Okamžitě se otočil. „Má pro mne mistr nějaké další instrukce?“

Shen Qing Qiu: „Koleje jsou tam. Proč jdeš opačným směrem?“

Bambusové domy učedníků a kůlna byly nalevo ze dveří, ale Luo Bing He se otočil doprava.

Luo Bing He řekl: „Chci jít do kuchyně a nejprve připravit pro mistra na zítra snídani.“

Shen Qing Qiu byl v bryndě.

Opravdu chtěl jíst snídani Luo Bing Heho, ale nechat dítě pro něj vařit tak pozdě v noci místo toho, aby spalo, nezní to jako pohádka o Popelce a její nevlastní matce… Ať tak či onak, to zní nelidsky.

Nakonec mu svědomí zvítězilo nad žaludkem. Zakašlal. „Nesmysl. Je půlnoc, co máš co vařit. Jdi spát.“

Luo Bing He věděl, že se o něj mistr bojí, že dostatečně neodpočívá, a s úsměvem souhlasil. Přesto všechno se chtěl později vyplížit do kuchyně a snídani uvařit.

Shen Qing Qiu se ho chtěl zeptat, zda ještě spí v kůlně, ale po chvíli si pomyslel, že mají mladí lidé stále svou důstojnost. Zeptat se ho přímo, by bylo trapné. A navíc, i kdyby nechal Luo Bingh Heho spát na kolejích učedníků, ostatní by jej pod vedením Ming Fana šikanovali, ukradli jeho přikrývky a ukryli jeho boty nebo kdoví co ještě, chudince.

Shen Qing Qiu: „Zítra si sbal věci a přijď sem.“

Luo Bing He zprvu nechápal, co tím myslí. „Mistře?“

Shen Qing Qiu řekl: „V Bambusovém domě je ještě jedna místnost. Od zítřka se tam můžeš přestěhovat.“

Kdyby žil trochu blíž němu, mohl v budoucnu dělat snídani a uklízet kolem domu. Bylo by to jednodušší… Přizpůsobivost Shen Qing Qiu adaptability byla jako vždy, stejně velká jako rekordní lámání péra. [屌破际, osvícená erekce, která prorazí horizont]. Ještě před chvílí se nemohl na Luo Bing He ani podívat. Ale teď se dokonce odvážil jej nalákat a očekávat, že mu ruce a nohy hlavního hrdiny budou servírovat čaj, nosit vodu, prát oblečení a stlát postel. Uprostřed fantazírování si nevšiml reakce toho druhého. Luo Bing He se na něj náhle vrhl jako tygr a pevně ho objal.

Shen Qing Qiu, zaskočený, nejprve překvapeně vyskočil. Pak mu zčervenal obličej.

Za jeho života ho někdo konečně pevně tiskl medvědím obětím, ale nebyla to vřelá a jemná dívka s nefritovou pletí, ale mladík překypující úžasností, ahhh…

Luo Bing He byl naplněn nezměrným štěstím, objal ho kolem krku a odmítal ho pustit a znovu a znovu mu volal do ucha: „Mistře! Mistře!“

Shen Qing Qiu nevěděl, kam dát ruce. Po chvíli zmítání, položil ruce Luo Bing Hemu na hlavu a pohladil ho po vlasech. „Dobře. Voláš mě a objal jsi mě, přitom děláš takový rámus a ani se nestydíš. Jsi už tak velký, nejsi už desetileté dítě. Jak ti to připadá?“

Luo Bing He o tom původně tolik nepřemýšlel. Když to slyšel, začal se stydět. Kdyby nebyl přemožen přívalem radosti, nikdy by se neodvážil tato zacházet se svým normálně rezervovaným a vzdáleným mistrem. I když se zdráhal a rychle se odtrhl od těla Shen Qing Qia, celý obličej měl červený. „Ano, já,… já jsem to přehnal.“

Když přišlo na žádost o objetí, na děti mladší deseti let to bylo moc rozkošné, ale na patnáctiletého Luo Bing Heho… to bylo ještě moc!

S hezkou malou tvářičkou, svěžím a něžným obličejem, cokoliv uděláte, bude rozkošné!

Luo Bing He se chvíli zmítal, zpočátku byl trochu nervózní, ale pak si náhle všiml, že Shen Qing Qiuova pleť nevypadá moc dobře.

I když měl nesmrtelné tělo kultivujícího, měl stará zranění a byl otráven jedem. A pak byl kvůli Luo Bing Hemu vtažen do říše snů Meng Moa. Neodpočinul si dobře a byl na hranici svých možností, takže samozřejmě vypadal trochu ošuntěle. Luo Bing He se už neodvážil zasahovat do odpočinku Shen Qing Qia a neochotně se rozloučil. Přesto se nevrátil do své kůlny. Tentokrát se ujistil, že půjde do kuchyně obcházkou.

Slíbil si: na další dlouhou dobu, musím pečlivě sledovat zdraví mistra a pomocí diety zajistit jeho zotavení!

Jakmile Luo Bing He vyšel z místnosti, objevilo se oznámení systému.

Hlavní hrdina: body spokojenosti +50!

Shen Qing Qiu byl mystifikován.

Proč přidávat dalších 50? Systémová prodleva? Nebo systém objevil své svědomí a cítil, že mi předtím dal příliš málo?

To je jedno, byl tak vyčerpaný. No a co, že byly připočítány body. Mimochodem, nebyl tam způsob, jak byl jeho kapitál zvýšen, kvůli jedinému objetí, hahahahahaha …

Druhý den, Shen Qing Qia vzbudila vůně pokušení. Když se probudil ucítil lákavou vůni ryb a rýže. Před bambusovým domem připravoval s maximální péčí Luo Bing He jídlo. Vůně přilákala nespočet učedníků vrcholu Qing Jing, Všichni zde jedli nevýrazné jídlo. Schovali se stranou a vše pozorovali.

Rozzuřený Ming Fan a ostatní si při sledování žvýkali lemy rukávů. Zvláště, když viděli Shen Qing Qia sedět u stolu, láskyplně zpívat chválu na práci a úsilí Luo Bing Heho. Když se na sebe oba radostně usmívali, jejich zármutek a zášť dosáhly svého vrcholu.

Příliš nestydaté! Pomocí těchto zlých schémat a neortodoxních metod kari jim Luo Bing He ukradl mistrovu přízeň!

A pak večer, když Luo Bing He přestěhoval své věci do postranní místnosti domu Shen Qing Qia, jako blesk z jasné oblohy, vyhladil všechny žáky vrcholu Qing Jing, kteří šikanovali Luo Bing Heho a zanechali jejich těla roztroušená po celém poli.

Ačkoli slova byla ‚přestěhoval své věci,‘ ve skutečnosti to byl jen Luo Bing He sám. Protože od začátku opravdu neměl v kůlně nic.

Polštář? Jako polštář k odpočinku mu sloužil svazek slámy z kůlny. Přikrývka? Jeho vnější oblečení ho přikrylo… a samozřejmě Shen Qing Qiu by pro něj tyto věci připravil.

Shen Qing Qiu si vždy myslel, že život Luo Bing Heho je opravdu příliš nešťastný, opravdu učebnicový případ zneužívání dětí. Horská sekta Cang Qiong byla jednou z hlavních sekt kultivačního světa, jak by mohla být lidská srdce tak temná. Jak by mohly jejich zdroje být tak chybné.

Tu noc Luo Bing He poprvé v životě ležel na normální posteli.

Předtím ležel v dřevěném korytu plovoucím po ledové řece, spal na vlhké a studené půdě hlučných ulic. Dokonce ležel v horských jeskyních. Spát ve volné přírodě se stalo pro něj normálním. Naopak, teď, když spal na měkké a čisté bambusové posteli, celé jeho tělo cítilo světlo a vznášelo se, jako by nic z toho nebylo skutečné.

Zvlášť, když si vzpomněl, že Shen Qing Qiu spí v hlavní místnosti jen přes zeď od něj.

Dnes v noci, možná proto, že měl plnou hlavu svých myšlenek, se Meng Mo neobjevil v jeho říši snů.

Luo Bing He zůstal zcela vyrovnaný a čekal. Jistě, o pár dní později se Meng Mo znovu objevil.

Tentokrát Meng Mo nevytvořil nějakou tajemnou bariéru, protože neměl v úmyslu se od začátku skrývat. Místo toho se objevil přímo ve snu Luo Bing Heho…, i když tak učinil v podobě oblaku černé mlhy.

Tento oblak černé mlhy se před Očima Luo Bing Heho roztáhl a smršťoval se, donekonečna se proměňoval a ze středu mlhy se ozýval starý hlas.

„Chlapče, jak ses rozhodl za ty tři dny?“

Luo Bing He odpověděl otázkou. „Starší Meng Mo může vědět, jak jsem se rozhodl?“

Meng Mo se zasmál. „Vybral sis cestu, které určitě nebudeš litovat. Chlapče, pamatuj na tento den, dnes je začátek tvého raketového vzestupu!“

I když ta mládež by neměla sny o raketovém úspěchu a jeho slova byla plná velkého hrdinského ducha, Luo Bing He se nehýbal. Jen před tělem spojil ruce, uklonil se a pak řekl: „Mám ještě jednu prosbu.“

„Co je to, dostat to všechno ven! Pospěš si a dokonči to, abys ses konečně mohl stát mým žákem.“ Meng Mo na něj naléhal, aniž by věděl, že je nyní příliš optimistický…

Luo Bing He řekl: „To, o čem chci mluvit, je přesně toto. Můj mistr se ke mně chová s maximální laskavostí. Bez jeho svolení se opravdu nemohu stát žákem někoho jiného…“

Než mohl dokončit svou větu, Meng Movi došla trpělivost a řekl: „Dobře, fajn, dobře! Nebudu tedy požadovat tituly mistra a žáka, stačí to tak?!“

Mohl dostat nějaký mimořádný pán horší dohodu než on? Učit někoho své techniky, ale ani neslyšet tu osobu říkat mu mistře.

Jaký byl rozdíl mezi ním a hořce trpící a naprosto oddanou konkubínou, která také nemohla získat žádný status?!

Luo Bing He se usmál. „Pak staršímu mnohokrát děkuji.“

Nebyl vůbec ochoten říkat někomu jinému než Shen Qing Qiuovi „mistře“.

Když ho tak pozoruji, kdyby měl Meng Mo ještě fyzické tělo, určitě by se rozzuřil.

Luo Bing He byl před jeho mistrem roztomilý a poslušný, stejně tak jako malý bílý lotos. Tak tedy, proč se s ním bylo těžké vypořádat před ostatními lidmi! Dvě úplně odlišné tváře, prakticky jiný člověk!

Tento starší snad zemře vztekem!

Čas letěl jako šíp, slunce a měsíc jako tkalcův člunek.

… Shen Qing Qiu sice opravdu nechtěl použít opotřebované r čení, ale nic lepšího opravdu nevymyslel.

Každý den na vrcholu Qing Jing hrál na guqin, četl knihy, psal kaligrafii, maloval obrazy, kultivoval, občas poslal Luo Bing Heho pro jídlo, občas se hašteřil nebo zápasil s Liu Qing Gem, a čas od času psal zprávu o jeho práci s Yue Qing Yuan. Dny ubíhaly a dokonale dosáhl svého životního cíle „jeho život volně a svobodně plynul a on si jen užíval života“.

Dokud konečně nezačala konference Nesmrtelné aliance.

Nakonec tento den opravdu přišel. Jeho dny byly příliš bezstarostné. Shen Qing Qiu zapomněl na první velké vyvrcholení románu.

Byl to první krok Luo Bing He k jeho cestě na vrchol, kdy si vzal všechny vysněné ženy, stejně tak jako první krok k jeho otemnělé duši, kterou už nikdy nelze do čista smýt… A mu se na to skutečně podařilo zapomenout!

Když tedy dostal pozlacené pozvání, Shen Qing Qiu na ně dlouho v šoku zíral.

Konference Nesmrtelné aliance byla prvním velkým vyvrcholením „Hrdé nesmrtelné cesty démona“. Zároveň to byl také důležitý zlom románu.

Konference Nesmrtelné aliance se konala jednou za čtyři roky a byla skvělou příležitostí vybrat si nové talenty a získat si skvělou reputaci. Pokaždé, vzhledem k diskusím hlavních představitelů sekt, přesné struktuře řízení, tam určitě byl seznam nejvyšších hodnostářů. Bez ohledu na to, zda jste přišli z prestižní sekty, nebo z nejchudší části Jianghu, pokud váš výkon na konferenci byl vynikající, vaše jméno bylo zlatem napsáno na čestnou desku, a získali byste slávu po celé zemi.

Před touto částí, neměla „Hrdá nesmrtelná cesta démona“ nějaký velký úspěch, ale jakmile vyšla první kapitola o konferenci Nesmrtelné aliance, recenze, komentáře, předplatné a tipy všechno to vyletělo do nebe!

Nebylo to jen proto, že od té chvíle, „Velmistr“ Letadlo střílející k obloze opustil všechny své již-minimální morální principy. Popisoval ženy jednu po druhé, s velkými částmi dráždivých popisů nad kterými se musel červenat snad každý čtenář. Byl tam i další důležitý důvod. Byl to ten hlavní důvod, který nejprve vykreslil Shen Qing Qiu a nechal ho následovat román až do konce.

Byla to démonická zvířata!

Důvodem bylo, že „Velmistr“ Letadlo střílející k obloze, jako autor, který ani důkladně neznal základy kultivování, a často byl zmatený, zda jeho postavy jsou založením kultivační nebo už duchovní povahy. Zřídka kdy vše měnil, aby to bylo prodejné v jeho románu.

Spíše než zařadit „Hrdou nesmrtelnou cestu démona“ jako „kultivační“ román, mohl být stejně tak zařazen jako „boj s monstry“ román. „Bojová“ složka dobře převážila nad složkou „kultivace“. Jako kultivační román, to bylo out-a-out plné nášlapných min, ale jako román monster, to bylo docela zábavné.

To znamená, že by Sheng Qing Qiu mohl brzy přímo čelit divokým monstrům všech tvarů a velikostí, jak je popsáno v knize.

A co je důležitější, velmi brzy, by přišel čas osobně a nemilosrdně udeřit na Luo Bing He, odhalit jeho démonické dědictví a svrhnout ho do Nekonečné propasti…

Ozubená kola osudu (děje) se již začaly otáčet…